Från produktion till leverans till kund

  • Ansökan om tillstånd för Attefallshus – Kontakta oss via mail eller på telefon 08-38 43 80. Beställer du ett Attefallshus från oss, hjälper vi dig med ansökan av ditt startbesked utan extra kostnad. i samband med samtalet/intresseanmälan gör vi en första kontroll över framkomligheten för leveransen till din tomt.
  • Efter att vi skrivit avtal med dig som kund skickar vi in ansökningen till kommunen åt dig. Du behöver inte tänka på någonting, vi sköter allt från start till slut med kommunen. Inom 4-8 veckor skall kommunen kunna ge ett startbesked för byggandet. Det enda du behöver fundera på är modellen på ditt Attefallshus och vilka personliga tillämpningar du vill göra inför själva avtalsskrivningen samt inkomma med en nybyggnadskarta för att vi ska kunna ange placeringen av ditt hus. I samband med ansökan får du din första faktura på 10.000kr för påbörjat arbete med kommunen samt din reserverade plats i fabriken.
  • Vi kommer ut till platsen för att säkerställa leveransmöjligheten till tomt för lyftkran. Om det är lätt åtkomligt ingår detta i vårt pris.
  • Du behöver förbereda marken utifrån våra anvisningar. Vi på Attefallsverket hjälper dig gärna med mark, el och vvs arbeten utan extra kostnad. Du får endast betala entreprenörsavgifterna från 20 000-70 000 kronor.
  • När kommunen återkommit med ett startbesked, påbörjar vi att konstruera ditt hus. En andra faktura får du på 50 % av totalbeloppet, för uppbyggnaden av ditt hus. Vi kan även hjälpa dig med finansiering via vår samarbetspartner Wasa kredit till en förmånlig ränta om det skulle behövas.
  • så fort vi mottagit betalningen påbörjar vi att bygga ditt hus. Det tar ca två månader att producera huset till färdig leverans. Om något behöver kompletteras under tiden, gör vi det med kommunen och genom kommunikation med dig. Välj hus och visa var huset skall stå på din tomt, så sköter vi resten!
  • När vi skall leverera huset tar det ca två timmar att lyfta huset & göra påkopplingar för el och vvs. Vi vill då att någon i familjen är på plats för att ta emot leveransen. Innan lyftet sker kräver vi en betalning på 40% av totalkostnaden, detta för om vi lyfter huset på din tomt är det din egendom och vi har enligt lag inte rätt att ta tillbaka det.
  • När lyftet är klart och alla installationer är kopplade, genomför vi tillsammans en slutbesiktning i samband med leveransen. Alla synpunkter antecknas och åtgärdas utav Attefallsverkets snickare och montörer. Nu får du nycklarna i handen till ditt nya Attefallshus.
  • En slutgiltig faktura skickas till dig på resterande 10% av totalbeloppet. När denna är betald skickar vi in en ansökan för slutbesked till kommunen. Så fort kommunen godkänt slutbeskedet får du börja använda ditt Attefallshus.
  • Vi levererar till alla Sveriges städer och kommuner.

Frakt & installation av Attefallshus

Innan vi levererar huset behöver du förbereda en grund beroende på vilket underlag huset ska stå på, det kan antingen vara en platta, plintar eller torpargrund. Dessa ritningar hittar du i profilen för varje modell under pdf filer. Men om du har berg eller nedgången grund så skulle vi föreslå att du schaktar upp det med berglager och makadam till en jämn nivå så att huset står stadigt.

När huset har placerats på grunden behöver el, vatten och avlopp kopplas in. Det finns ofta lokala företag som kan göra detta till en låg kostnad. Det är oviktigt att du säkerställt att det går att komma fram med kranbil till tomten.

Vill du att vi sköter allt från grund till installation så gör vi det också, tack vare långa samarbeten med våra partners och leverantörer kan vi oftast erbjuda lägre priser än marknadsmässiga.