Enkelt, kvalitativt, snabbt och smidigt till en lägre kostnad

Attefallsverkets modulhus ger möjligheter för kommuner och företag att utveckla samt skapa fler boenden/verksamheter till lägre kostnader med bygglovsfria byggnader.

Alla våra arkitektritade modulhus är flyttbara och byggs efter rådande svenska byggnormer och branschregler, detta gör Attefallsverket till en perfekt partner med en ökad efterfrågan på anpassade boenden som kan levereras snabbt och kvalitativt.

Vi har tagit fram flera planlösningar som är optimala och anpassade för permanentboende. De olika alternativen är framtagna för ett varierat syfte och ändamål men kan anpassas helt efter era önskemål.

Det är möjligt att bo 1-6 personer/per modul (25m2). Vi kan även producera hus och pris till enskilda projekt, fabriken ägs och drivs i egen regi av Attefallsverket vilket medför att ledtiderna är korta och flexibla.

Fördelarna med våra modulhus till skillnad från traditionella platsbyggda lägenheter/byggnader är många. Flexibiliteten är mycket större då vi jobbar efter beprövade rutiner kombinerat med välgenomtänkt logistik från produktion till leverans. Detta ger er en betydligt kortare leveranstid. Alla hus produceras, och levereras skyddade mot alla väder och vind, produktionen sker i stängd fabrik och alla moduler levereras med ett klimatskalskydd i plast.

Har ni en tillfällig tomt i nuläget så kan alla modulhus enkelt och smidigt flyttas till den önskade platsen.

Bostäder utan bygglov, leverans inom 1-2 månader

Attefallsverket erbjuder en ekonomisk, attraktiv och modern boendelösning som är i enlighet med Boverkets byggregler. Modulhusen levereras nyckelfärdigt till byggplatsen för installation på plats.

dummy2

Fördelar med Attefallsverkets modulhus

 • Snabb och smidig leverans.
 • Lägre produktionskostnad jämfört med platsbyggda hus.
 • Inte lika väderpåverkad som en vanlig byggprocess där husen byggs utomhus.
 • Landsting, kommuner och företag kan skapa fler boenden och bidra till att minska bostadsbristen på ett effektivt sätt.
 • Flyttbara anläggningar innebär att modulhusen kan monteras och flyttas upprepade gånger vid behov av flytt ( Attefallsverkets montageteam kan hjälpa er med detta.)
 • Nyckelfärdiga hus.
 • Anpassade för nordiskt klimat.
 • Kan användas som lägenheter, äldreboenden, daghem, fritidsgårdar och asylboenden. Det är er fantasi och ert behov som styr.
 • Enkel montering.
 • Anpassade för permanentboende.

För företag

Har ni särskilda önskemål för verksamheter eller boendeformer? Tveka inte på att kontakta oss, vi har lösningar till det mesta, våga att utmana oss!

Hur går det till?

Kommunen tar fram olika mark alternativ som är lämpliga för syftet. Efter en överenskommelse och ett slutet avtal med Attefallsverket startas projekteringen.

Projektering steg för steg:

 • Upprätta markupplåtelse och arrendeavtal med kommunen.
 • Bygglovsansökan med förslag på utformning och uppförande.
 • Kommunen går ut med information om uppförandet till bostäder i närområdet.
 • Tillsammans med kommunen skapar Attefallsverket en projekteringsgrupp där tillgänglighet, parkeringar, avfallshantering och utformning av gemenskapsområden bestäms efter godkännande av bygglov.
 • Tidsplanen sträcker sig ca 2-10 månader beroende på projektets storlek och utförande efter beviljat bygglov.

Produktion och kapacitet

Vi kan producera 25 modulhus i månaden!

Det tar cirka 2-10 månader från bygglov till färdigställande av modulhusen beroende på antalet lägenheter och projektets storlek. Produktionstiden läggs ut efter förutsättningarna till exempel vad det är för typ av tomt, infrastruktur runt omkring och om det finns vatten och avlopp i anslutning till tomten.

– Tomten spärras av med skyltning om pågående arbete.

– Eventuell skog/träd avverkas, schaktarbeten påbörjas vatten och avlopp samt elanslutningar dras till fastigheten.

– Attefallsverket bygger sina moduler enligt gällande svenska branschregler.

– Attefallsverkets bostäder prefabriceras i egen fabrik, vilket ger oss full kontroll på att kvalitetssäkra alla boenden.

– Vi lägger stor vikt på att producera kvalitetssäkra boenden med minimalt underhåll.

– Modulerna skickas med lastbil till tomtgränsen när markarbeten är slutförda och besiktade.

– Lyftkran står redo för att placera modulerna i enlighet med projektbeskrivningen.

– Eventuell anslutning av vatten och avlopp, el och avrinning till dagvatten.

– Färdigställande av parkeringsplatser, avfallshantering samt övriga gemenskapsområden.

– Slutbesiktning sker tillsammans med er och alla dokument såsom OVK (obligatorisk ventilationskontroll), kontrollplan, branddokumentation lämnas in till kommunen för slutintyg.

Ritningar på modulhus 22-45m2

Planritning 1A

Storlek: 21.47 m2

Planritning 2A

Storlek: 42,1 m2

Modulhus Fasad 1B

Storlek: 14 moduler

Hyr ut din tomt till oss? Vi söker tomter runt om i Sverige för bostäder

Skicka Anmälan

Frågor & Svar

Kan jag få huset anpassat som jag vill?

Vi ger er möjligheten att vara med och påverka så att ert modulhus blir anpassat efter era egna önskemål. Attefallsverket har noga tagit fram lösningar med permanentboendestandard som är anpassade för praktisk vardaglig användning. Vi brukar inte rekommendera att man ändrar i ritningarna, men har ni andra användningsområden eller andra idéer, kan ni via oss skapa en helt unik modell med inredning som passar er.

Vad skulle min vinst vara på att samarbeta med Attefallsverket?

Attefallsverket kan erbjuda dig en lösning där vi investerar i din tomt och skapar boenden. Vi kan erbjuda en överenskommelse där vi på Attefallverket hyr, alternativt betalar av för att få nyttja tomten från tomtägaren.

Hur många enheter kan jag bygga på min tomt?

Detaljplanen styr väldigt mycket, men det finns naturligtvis undantag för 25m2 Modulhus/Attefallshus. Efter en granskning av din tomt kan vi ge ett besked på vad som är möjligt.

Hur kan jag sätta igång med detta?

Se gärna över vilka tomter som finns tillgängliga och vad syftet med uppförandet är så vi kan möta just ert behov. Därefter kan ni ringa oss alternativt kontakta oss via mail. Vi hjälper gärna till från tankestadiet till leverans av önskad produkt.