Enkelt, kvalitativt, snabbt och smidigt till en lägre kostnad

Attefallsverkets modulhus skapar möjligheter för kommuner och företag att utveckla och kunna skapa fler boenden/verksamheter till lägre kostnader med bygglovsfria bygglov.

Alla våra modulhus är 25m2, byggbara, flyttbara och byggs efter rådande byggnormer som används i branschen, detta gör Attefallsverket till en perfekt partner för kommuner med en ökad efterfrågan på anpassade boenden som kan levereras snabbt.

Vi har tagit fram flera planlösningar som är optimala och anpassade för permanentboenden. De olika alternativen är framtagna för ett varierat syfte och ändamål men kan tillämpas helt enligt era egna önskemål. Du kan bo från 1-6 personer/per modul (25m2). Vi kan även producera hus till enskilda projekt, fabriken ägs och drivs av Attefallsverket så ledtiderna är korta och flexibla.

Fördelarna mellan modulhus och fasta byggnader/lägenheter är många. De uppfyller samma krav och är kvalitetssäkrade och stilrena utvändigt och invändigt. Fördelarna är många, exempelvis om ni har en tillfällig tomt så kan hela huset flyttas i framtiden.

Bostäder utan bygglov, leverans inom 1-2 månader

Attefallsverket erbjuder en ekonomisk, attraktiv och modern boendelösning som är i enlighet med Boverkets byggregler. Modulhusen levereras nyckelfärdigt till byggplatsen för installation på plats.

dummy2

Fördelar med modulhus

 • Nyckelfärdiga hus.
 • Snabb och smidig leverans.
 • Anpassade för nordiskt klimat.
 • Lägre produktionskostnad än platsbyggda hus.
 • Inte lika väderpåverkad som en vanlig byggprocess där husen byggs utomhus.
 • Landsting, kommuner och företag skapar fler boenden och bidrar till att minska boendeproblemet på ett effektivt sätt.
 • Flyttbara anläggningar vilket betyder att Modulhusen kan monteras och flyttas upprepade gånger vid behov av flytt ( Attefallsverkets montage team).
 • Kan användas som lägenheter, äldreboende, daghem, fritidsgårdar och asylboenden. Det är din fantasi som styr.
 • Enkel montering.
 • Anpassade för permanentboende.

 • För företag

  Har ni särskilda önskemål för verksamheter eller boendeformer? Tveka inte på att kontakta oss, vi har lösningar till det mesta, våga utmana oss.

Hur går det till?

Kommunen tar fram olika mark alternativ som är lämpliga för syftet. Efter överenskommelse och slutet avtal med Attefallsverket startar projekteringen.

Projektering steg för steg:

1. Upprätta markupplåtelse och arrendeavtal med kommunen.

2. Bygglovsansökan med förslag på utformning och uppförande.

3. Kommunen går ut med information om uppförandet till bostäder i närområdet.

4. Tillsammans med kommunen skapar Attefallsverket en projekteringsgrupp där tillgänglighet, parkeringar, avfallshantering och utformning av gemenskapsområden bestäms efter godkännande av bygglov.

5. Tidsplanen är ca 2-6 månader beroende på projektets storlek och utförande efter beviljat bygglov.

Produktion & kapacitet

Vi kan producera 25 Modulhus i månaden

Beroende på antal tar det cirka 2-6 månader från bygglov till färdigställande av Modulhusen beroende på antal lägenheter och projekt. Produktionstiden är baserad på vad det är för typ av tomt, infrastruktur runt omkring och givetvis om det finns vatten och avlopp i anslutning till tomten. Man kan säga att produktionstiden är mycket kortare än traditionellt bygge eftersom våra Modulhus kommer nyckelfärdigt.

– Tomten spärras av med skyltning om pågående arbete.

– Eventuell skog/träd avverkas, schaktarbete påbörjas och VA samt elanslutningar dras till fastigheten.

– Attefallsverket bygger sina Moduler utifrån gällande branschregler.

– Attefallsverkets bostäder prefabriceras i egen fabrik, vilket ger oss full kontroll på att kvalitetssäkra alla boenden. Vi lägger stor vikt på att kunna producera kvalitetssäkra boenden med minimalt underhåll.

– Modulerna skickas med lastbil till tomtgränsen när markarbeten är slutförda och besiktade.

– Lyftkran står redo för att placera Modulerna i enlighet med projektbeskrivning.

– Eventuell påkoppling av VA, el och avrinning till dagvatten.

– Färdigställande av parkeringsplatser, avfallshantering samt övriga gemenskapsområden.

– Slutbesiktning sker och alla dokument såsom OVK, kontrollplan, branddokumentation lämnas in till kommunen för slutintyg.

– Kommunen utfärdar slutintyg och därefter är projektet redo för inflyttning.

Ritningar på modulhus 22-45m2

Planritning 1A

Storlek: 21.47 m2

Planritning 2A

Storlek: 42,1 m2

Modulhus Fasad 1B

Storlek: 14 moduler

 • Hyr ut din tomt till oss? Vi söker tomter runt om i Sverige för bostäder.
 • Skicka Anmälan

Frågor & Svar

Kan jag få huset anpasat som jag vill?

Vi ger dig möjligheten att vara med och påverka så att ditt Modulhus blir anpassat efter dina önskemål. Attefallsverket har noga tagit fram modeller för permanentboende som är anpassade för praktisk vardaglig användning. Vi brukar inte rekommendera att man ändrar i ritningarna, men har du andra användningsområden eller andra idéer, kan du via oss skapa en helt unik modell och inredning.

Vad skulle min vinst vara på att samarbeta med Attefallsverket?

Attefallsverket kan erbjuda dig en lösning där vi investerar i din tomt och skapar boenden. Vi kan erbjuda en överenskommelse där vi på Attefallverket hyr, alternativt betalar av för att få nyttja tomten från tomtägaren.

Hur många enheter kan jag bygga på min tomt?

Detaljplanen styr väldigt mycket, men det finns naturligtvis undantag för 25m2 Modulhus/Attefallshus. Efter en granskning av din tomt kan vi ge ett besked på vad som är möjligt.

Hur kan jag sätta igång med detta?

Se gärna över vilka tomter som finns tillgängliga och syftet med uppförandet. Därefter kan du ringa oss alternativt kontakta oss via mail. Vi hjälper gärna till från start till slut..

Skicka intresseanmälan, vi kontaktar dig!

Enklare blir det inte, vi kan ta på oss att göra allt från start till slut!
Du kan få ditt Modulhus/Attefallshus levererat inom 2 månader. Du binder inte upp dig till något genom att skicka en intresseanmälan.
Passa på och ta reda på mer!